Centar za mlade

Anketa o Centru za mlade

Info zona provodi anketiranje koje će, uz planirane sastanke i panel diskusiju u listopadu, pomoći u pripremi konferencije koja će u studenom dati odgovore na pitanja o programu i uslugama splitskog Centra za mlade te o optimalnom modelu upravljanja. Anketa je namijenjena dionicima sa splitskog makroregionalnog područja - mladima, stručnjacima za rad s mladima, predstavnicima javnih tijela zaduženih za mlade te donositeljima politika koje utječu na kvalitetu života mladih.