Centar za mlade

Povijest

Još 2006. godine, pri izradi prvog strateškog dokumenta Grada Splita za poboljšanje kvalitete života mladih, bilo je jasno da Splitu treba cjeloviti Centar za mlade, no do realizacije je vodio dug put...

2018. // AKTIVNOSTI NA DEFINIRANJU CENTRA ZA MLADE

Info zona realizira niz aktivnosti (sastanke, anketu, panel diskusiju i konferenciju) koje doprinose definiranju programa i usluga te optimalnog modela upravljanja Centrom za mlade.

2018. // ODOBREN PROJEKT DRUŠTVENO KULTURNOG CENTRA

Platforma Doma mladih i partneri kroz natječaj ESF-a osigurali su financiranje realizacije projekta društveno-kulturnog centra u Domu mladih čije se aktivnosti i infrastrukturni kapaciteti nadopunjuju s aktivnostima i potrebama Centra za mlade.

2018. // ODOBRENI PRVI PROJEKTI ZA REALIZACIJU CENTRA ZA MLADE

Centar za mlade jedna je od točaka dnevnog reda sjednice Vlade u Splitu. S ciljem doprinosa realizaciji Centra za mlade, Info zona inicira prijavu grupe udruga, s Platformom Doma mladih kao nositeljem, na natječaj ministarstva. Info zoni su odobreni projekti Centar za mlade 1.0 (Grad Split) i Strukturiranim dijalogom do kvalitetnog Centra za mlade (EU, AMPEU) koji doprinose realizaciji Centra za mlade.

2017. // CENTAR ZA MLADE BIT ĆE U DOMU MLADIH

Nova gradska vlast pokazuje visoku razinu motiviranosti da se realizira Centar za mlade. Prostor u Domu mladih definira se kao mjesto realizacije Centra za mlade te Info zona u partnerstvu s Gradom Splitom, MKC-om i nekoliko splitskih udruga, projekt Centra za mlade prijavljuje na prvi nacionalni natječaj za financiranje Centara za mlade. Projekt nije zadovoljio natječajnu komisiju.

2016. // DEFINIRANI KRITERIJI CENTRA ZA MLADE

Član Info zone sudjeluje u Nacionalnoj radnoj skupini za definiranje kriterija Centra za mlade što je preduvjet raspisivanju natječaja za financiranje Centara za mlade.

2014. // IPAK HOTEL, A NE CENTAR ZA MLADE

U mandatu Ive Baldasara nema ni volje ni razumijevanja da se dovrši realizacija Centra za mlade, a prostor u Nodilovoj pripojen je obližnjem hotelu.

2013. // PRVI POKUŠAJ REALIZACIJE CENTRA ZA MLADE

Grad Split prihvaća inicijativu Info zone za realizaciju Centra za mlade. Proveden je i arhitektonski natječaj za uređenje prostora u Nodilovoj, no inicijativa je zaustavljena zbog političkih previranja u mandatu Željka Keruma.

2012. // DEFINIRANJE KRITERIJA CENTRA ZA MLADE

Info zona sudjeluje u nizu nacionalnih sastanaka o kriterijima za centre, informativne centre i klubove za mlade u organizaciji ministarstva i Mreže mladih Hrvatske te organizira i nacionalnu konferenciju o kriterijima za centre, informativne centre i klubove za mlade na kojoj je okupila sve relevantne dionike.

2009. // RAZVOJ INFO CENTRA I KLUBA ZA MLADE

Info zona uz finanicranje informativnog centra za mlade, putem nacionalnog natječaja osigurava financiranje i kluba za mlade.

2007. // SPLIT TREBA I CENTAR ZA MLADE

Info zona odgovara na potrebe mladih te realizira klub za mlade i informativni centar za mlade u Splitu, jedan od prvih u Hrvatskoj, te započinje zagovarati realizaciju cjelovitog Centra za mlade - mjesta koje će objediniti aktivnosti Info zoninog kluba za mlade i informativnog centra za mlade te ponuditi dodatnu razinu profesionalnih usluga za mlade.

2006. // IZRAŽENE POTREBE MLADIH

Pri izradi prvog strateškog dokumenta Grada Splita za poboljšanje kvalitete života mladih u diskusijama s mladima spominje se potreba za realizacijom multifunkcionalnog centra za mlade, organiziranog informiranja mladih, većeg broja prostora za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, samoorganiziranje, neformalnu edukaciju, socijalizaciju, poticanje na aktivno sudjelovanje u društvu...