Centar za mlade


Upiši se i prati što se događa!

Info zona gotovo deset godina zagovara realizaciju Centra za mlade u Splitu i sada je još jedan korak bliže realizaciji...